Ridhus

Ridhuset byggdes vintern 2013/2014. Det är isolerat och har måtten 20 x 60 meter. Underlaget består av ottomatta, fiber och sand. Båda kortsidorna samt sex meter av ena långsidan är försedda med speglar. Belysningen i ridhuset är väl tilltagen. En mycket bra musik- och ljudanläggning finns att tillgå.

I ridhuset finns tillgång till en fin hinderpark för hoppträning.

Kalender för ridhuset hittar du här.

bild

Uteridbanan är belägen strax utanför ridhuset och har måtten 25 x 65 meter. Underlaget består av sand. Ridbanan har väl tilltagen belysning och är försedd med dressyrstaket och -bokstäver. Musik- och ljudanläggning finns även här.

IMG_04632